Reglament cursa marxa nòrdica 4×4

Dades generals

 • Data: 10 de Maig 2020
 • Lloc: Tiurana
 • Hora d’inici 09:30
 • Horari de retirada de dorsals: De 8:00 a 9:00
 • Xerrada prèvia 9:00
 • Duració 4 hores més temps de completar volta
 • Recorregut del circuit: 1,2km

Modalitats de participació

S’estableixen dues modalitats de participació: individual i de relleus

Prova de relleus

La modalitat de relleus es disputarà per equips formats per 4 persones. En el moment de realitzar la inscripció s’haurà de fer de l’equip complet.

Prova individual

Qui vulgui podrà inscriure’s per realitzar la prova de manera individual.

Control de la prova

Els jutges d’arribada i els jutges de recorregut seran els responsables de controlar diferents aspectes de la competició:

Jutges d’arribada
Aquests seran els responsables de contar les voltes realitzades al circuit i cronometrar el temps final de cada equip o participant individual. També seran els responsables de comprovar els integrants de cada equip i anotar els relleus que es vagin produint al llarg de la competició.

Jutges de recorregut
Aquests jutges estaran situats en diferents punts del recorregut per controlar el desenvolupament de la mateixa. També seran els responsables de controlar la tècnica dels participants.

Desenvolupament de la prova

La competició tindrà lloc en un circuit en el que els participants faran tantes voltes com els sigui possible en un temps de 4 hores. S’ha previst un circuit de 1,2 quilòmetres amb 700 metres de terra, 200 metres de sender i 300 metres d’asfalt. El circuit comença i acaba al mirador de Tiurana.

Funcionament dels relleus

En la modalitat de relleus, cada equip comptarà amb un marxador al circuit exceptuant el moment en que es realitza el relleu. La resta d’integrants de l’equip hauran d’estar fora del circuit.

Organització dels equips

Cada equip organitzarà els relleus de la manera que consideri oportuna. L’única limitació es que cada participant ha de completar com a mínim 3 voltes al circuit.

Abans de començar la competició, cada equip ha de comunicar al jutge d’arribada qui és la persona de l’equip que iniciarà la competició.

Organització dels passos per meta

El relleu es produirà a la línia d’arribada pel costat on estiguin els jutges d’arribada. El participant que es rellevat ha d’arribar a la línia de meta, però en cap cas no pot superar la línia d’arribada.

Aspectes tècnics

La competició 4×4 Circuit de l’Obaga es basa en la bona predisposició de tots els participants per a que la prova es desenvolupi correctament.

Material:

 • Els participants hauran d’utilitzar bastons específics de marxa nòrdica
 • No serà obligat l’ús dels tacs de goma en el tros d’asfalt.
 • Els participants podran dur:
  • Guants
  • Roba apropiada, segons les condicions meteorològiques
  • Aparell de medició del temps o altres aparells electrònics com GPS o pulsímetres.
 • Els participants NO podran dur:
  • Qualsevol tipus de menjar o beguda
  • Auriculars. Redueixen la capacitat d’escoltar instruccions de jutges o altres participants.

Tècnica marxa nòrdica:

 • No està permès córrer ni trotar.
 • Assegurar-se que en cap moment estan els dos peus o els dos bastons sense tocar al terra al mateix moment.
 • Assegurar-se que el bastó entra en contacte amb el terra al mateix temps que el taló oposat.
 • Utilitzar els bastons de tal manera que les puntes dels mateixos no es claven en cap moment per davant del peu avançat. Exceptuant pujades o baixades molt pronunciats on s’especificarà que està permès clavar el bastó per davant del peu avançat.
 • Assegurar-se de que els braços i les cames es mouen alternativament de manera natural.
 • El centre de gravetat no s’ha de baixar de forma anormal.
 • Ha d’existir un impuls actiu a través dels bastons per propulsar el cos cap endavant. Al impulsar-se a través del bastó, la mà ha de sobrepassar la cintura cap enrere .
 • Assegurar-se de que l’empunyadura del bastó s’allibera parcialment únicament al final del braceig en el moment de la impulsió.
 • Els participants han d’utilitzar els bastons en tot moment exceptuant les zones d’avituallament (amb les regles específiques) i aquelles zones on, per seguretat, estigui senyalitzat que no és necessari utilitzar els bastons.
 • Els participants no han de bloquejar el pas d’altres participants.

Avituallaments

L’organització disposarà d’un avituallament líquid i sòlid a la zona propera a la línia de sortida. Els equips podran disposar dels seus propis elements d’avituallament en aquesta zona si així ho desitgen.

El participant, en arribar a la zona habilitada per l’avituallament, podrà seguir avançant però haurà de tenir desenganxades les dragoneres dels bastons i obligatòriament les puntes del bastó cap a terra i enganxades al cos. Quedarà prohibit córrer o trotar en aquesta zona. Al final del límit de la zona d’avituallament el competidor ha de tenir els bastons col·locats correctament i seguir la normativa tècnica del reglament.

Sancions

L’organització es reserva el dret d’excloure a participants individuals o equips que segons els jutges es comportin de manera contrària als cànons d’esportivitat i respecte que han de prevaldre en tota competició esportiva.

Qualsevol participant podrà ser desqualificat (targeta vermella) si:

 • No segueix el recorregut de la cursa
 • No segueix les instruccions d’un jutge de cursa
 • Abusa verbal o físicament a un jutge de cursa o d’un altre participant.
 • Mostra un comportament alterat o inapropiat

Qualsevol participant serà amonestat si un jutge de cursa determina que el participant no efectua correctament algun dels punts del apartat “aspectes tècnics” d’aquest reglament.

El procés d’amonestació

La primera vegada que un jutge observi una tècnica incorrecta avisarà al participant i li ensenyarà una targeta blanca. (no suma temps)
El número del participant serà anotat i es comunicarà la sanció als altres jutges.

Quan un jutge observi al participant realitzar una tècnica incorrecte per segona vegada li ensenyarà targeta groga)
El número del participant serà apuntat i avisarà a la resta de jutges.

A partir d’aquest moment, cada vegada que un jutge vegi al participant realitzant una tècnica incorrecte se li ensenyarà targeta groga.

Al finalitzar la competició es sumaran les targetes grogues de tot l’equip i cada 6 targetes es restarà una volta al total de l’equip.
Si un participant és sancionat amb una targeta vermella, es restaran les voltes d’aquest participant al còmput total de l’equip.

El participant desqualificat podrà apel·lar al jutge en cap de la cursa en l’hora següent a la seva desqualificació.

Finalització de la competició, classificació i premis

Duració i finalització

La prova durarà 4 hores més el temps que necessitin els participants per arribar a la línia d’arribada en finalitzar les 4 hores.
S’establirà un mecanisme per avisar als equips participants de la finalització de les 4 hores. El participant que de cada equip que estigui en cursa completarà la volta i els jutges anotaran el número total de voltes realitzat per l’equip i el temps realitzat en completar-les.

Classificació

A efectes de classificació es tindrà en compte en primer lloc el número de voltes completades, i entre aquells participants i equips que hagin realitzat el mateix número de voltes, l’ordre s’establirà per el temps total invertit per completar les voltes. (menys temps, millor classificació)
En cas que un equip o participant individual abandoni la cursa, la seva posició en la classificació vindrà donat per el número de voltes completades, per darrera dels participants que hagin completat la prova.