Reglament cursa marxa nòrdica

1.- Introducció

La Marxa Nòrdica (Nordic Walking) és una activitat que es pot practicar per desenvolupar la forma física, la relaxació o exploració personal, com a activitat social, com a complement d’un procés de rehabilitació, per perdre pes, per gaudir I també com a esport competitiu.

A fi de proporcionar una estructura coherent i fonament per l’esport competitiu, INWA proporciona les següents normes de competició per al seu ús per part d’organitzadors de curses, jutges i competidors.

2.- Definició de Nordic Walking

El nordic walking és una forma d’activitat física en la que s’hi afegeix a la forma natural de caminar l’ús actiu d’un parell de bastons específicament dissenyats per a això.

Les característiques biomecàniques de la forma correcta i natural de caminar i d’una postura adequada es mantenen. Això també implica que els moviments dels braços amb una tècnica correcta de NW respecten el rang de moviment que tenen durant la marxa normal.

3.- Bastons de Nordic Walking

En un esdeveniment competitiu de marxa nòrdica només es permetrà l’ús de bastons específics de nòrdic walking.

3.1 Els bastons podran ser fixos o telescòpics.
3.2 Els bastons han de dur dragonera. (Aquesta pot ser fixa o extraïble)

4.- Altres elements de l’equipament

Els participants podran dur:

4.1 Guants
4.2 Roba apropiada, segons les condicions meteorològiques
4.3 Aparell de medició del temps o altres aparells electrònics com GPS o pulsímetres.

Els participants NO podran dur:

4.4 Qualsevol tipus de menjar o beguda
4.5 Auriculars. Redueixen la capacitat d’escoltar instruccions de jutges o altres participants.

Els participants que no compleixin els requisits de material no podran participar a la cursa.

5.- Tècnica del Nordic Walking

Per complir amb les normes INWA de competició de marxa nòrdica cada competidor ha de:

5.1 Assegurar-se de que en cap moment estan els dos peus o els dos bastons sense tocar al terra al mateix moment.

5.2 Assegurar-se de que el bastó entra en contacte amb el terra al mateix temps que el taló oposat.

5.3 Utilitzar els bastons de tal manera que les puntes dels mateixos no es claven en cap moment per davant del peu avançat. Exceptuant pujades o baixades molt pronunciats on s’especificarà que està permès clavar el bastó per davant del peu avançat.

5.4 Assegurar-se de que els braços i les cames es mouen alternativament de manera natural.

5.5 El centre de gravetat no s’ha de baixar de forma anormal.

5.6 Ha d’existir un impuls actiu a través dels bastons per propulsar el cos cap endavant. Al impulsar-se a través del bastó, la mà ha de sobrepassar la cintura cap enrere .

5.7 Assegurar-se de que l’empunyadura del bastó s’allibera parcialment únicament al final del braceig en el moment de la impulsió.

5.8 Els participants han d’utilitzar els bastons en tot moment exceptuant les zones d’avituallament (amb les regles específiques) i aquelles zones on, per seguretat, estigui senyalitzat que no és necessari utilitzar els bastons.

5.9 El “Nordic Bounding”, “Nordic Running” y “Nordic Blading” no estan permesos en una cursa de marxa nòrdica

5.10 Els participants no han de bloquejar el pas d’altres participants.

6. Avituallaments en cursa

6.1 Únicament es podrà veure o menjar a les zones habilitades per a fer-ho.

6.2 A la zona d’avituallament no caldrà fer tècnica de marxa nòrdica. NO es pot córrer.

6.3 Els participants han de desenganxar les dragoneres per beure o menjar mantenint sempre els bastons enganxats i paral·lels al cos.

6.4 La zona d’avituallament estarà senyalitzada 10 metres abans de la taula i 15 metres
després (zona on no s’han d’utilitzar els bastons).

7. Resultats de la cursa

Els resultats de la cursa es mostraran en dues fases, una preliminar i una altra oficial.

7.1 Els resultats preliminars amb les posicions dels participants es mostrarà tant aviat com sigui possible. En qualsevol cas han d’estar disponibles abans de 30 minuts des de l’arribada de l’últim participant.

7.1.1 Apel·lacions contra desqualificacions, resultat o temps serà escoltada pel comitè de resultats que estarà compost per el jutge en cap, l’organitzador de la cursa i el cap de cursa. Es prendrà una decisió abans que surtin els
resultats oficials.

7.1.2 La decisió del comitè de resultats és final i els resultats preliminars son firmats per el jutge en cap.

7.2 Els resultats oficials mostrant les posicions i temps finals es posaran en un lloc visible per a tots els participants.

8. Desqualificacions

8.1 Qualsevol participant que sigui desqualificat per un jutge tindrà l’obligació de retirar-se immediatament de la cursa. Qualsevol participant podrà ser desqualificat també si:

8.1.1 No segueix el recorregut de la cursa

8.1.2 No segueix les instruccions d’un jutge de cursa

8.1.3 Abusa verbal o físicament a un jutge de cursa o d’un altre participant.

8.1.4 Mostra un comportament alterat o inapropiat

8.2 Qualsevol participant serà desqualificat si un jutge de cursa determina que el participant no efectua correctament algun dels punts del apartat
5 d’aquest reglament. El procés de desqualificació serà el següent:

8.2.1 La primera vegada que un jutge observi una tècnica incorrecta avisarà al participant i li ensenyarà una targeta blanca. (no suma temps)

8.2.2 El número del participant serà anotat i es comunicarà la sanció als altres jutges.

8.2.3 Quan un jutge observi al participant realitzar una tècnica incorrecte per segona vegada li ensenyarà targeta groga (suma 2 minuts al temps)

8.2.4 El número del participant serà apuntat i avisarà a la resta de jutges.

8.2.5 Si un jutge veu per tercera vegada al participant realitzant una tècnica correcte li ensenyarà una segona targeta groga (Suma 4 minuts al temps)

8.2.6 Anotarà el número del participant i avisarà a la resta de jutges.

8.2.7 Si un jutge veu que el participant segueix realitzant la tècnica incorrecte l’amonestarà amb la targeta vermella i per tant el participant queda desqualificat de la cursa.

8.2.8 El número del participant serà retirat de la cursa.

8.2.9 El participant desqualificat podrà apel·lar al jutge en cap de la cursa en l’hora següent a la seva desqualificació.